دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
راهنما و بانک سوالات امتحانی مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (1387) / بختیاری ، صدیقه (1360)، نویسنده
راهنما و بانک سوالات امتحانی کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری (1385) / یعقوبی فر ، محمد (1349)، نویسنده
راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت تولید (1386) / جعفری ، ناصر (1342)، نویسنده
راهنما و بانک سوالات امتحانی سیستمهای خرید انبارداری و توزیع بر اساس کتاب علی اصغر انواری رستمی (1385) / جعفری ، ناصر، نویسنده
راهنما و بانک سوالات امتحانی زبان تخصصی (3) مدیریت بازرگانی بر اساس کتاب شهربانو ثمربخش تهرانی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور . (1386) / نمازی پور ، هاجر (1362)، نویسنده
راهنما و بانک سوالات امتحانی صرف و نحو کاربردی (2) (1385) / قاسمی حاجی آبادی ، لیلا (1349)، نویسنده
راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب (1385) / جعفرزاده قدیمی ، بهنام (1346)، نویسنده
راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت مالی (1) (1386) / نجفی مقدم ، علی (1352)، نویسنده
راهنما و بانک سوالات امتحانی حسابداری پیشرفته (1) بر اساس کتاب دکتر حسین کرباسی یزدی، ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور (رشته ی حسابداری) شامل (1386) / محمد حسینی ، مهدی، نویسنده
راهنما و بانک سوالات امتحانی صرف و نحو کاربردی (3) (1385) / قاسمی حاجی آبادی ، لیلا (1349)، نویسنده
راهنما و بانک سوالات امتحانی زبان تخصصی حسابداری (2) براساس کتاب اسدالله نبیلی تهرانی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور . (1386) / باغبان اصفهانی ، مریم (1361)، نویسنده
راهنما و بانک سوالات امتحانی حسابرسی (2) (1385) / جعفری ، علی (1349)، نویسنده
راهنما و بانک سوالات امتحانی حسابداری میانه (2) بر اساس تالیف علی فجرک دانشگاه پیام نور (رشته ی حسابداری) (1386) / مقدم ، عبدالکریم (1340)، نویسنده
راهنما و بانک سوالات امتحانی حسابداری مالیاتی دانشگاه پیام نور (رشته ی حسابداری) (1385) / محمدحسینی ، مهدی (1329)، نویسنده
راهنما و بانک سوالات امتحانی اصول حسابداری (2) (رشته حسابداری) بر اساس کتاب یحیی حساس یگانه ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل (1386) / جوکار ، علی اکبر (1340)، نویسنده

کاربران آنلاین :10