دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
سرشت نظم (1390) / الکساندر ، کریستوفر، نویسنده
هندسه فرکتال در معماری و طراحی (1386) / باویل ، کارل، نویسنده
هندسه معماری شامل پرسپکتیو و سایه ها (1390) / سید صدر ، سیدابوالقاسم (1335)، نویسنده
هندسه در هنر معماری و کاربرد آن در آموزش ریاضی (1395) / زمانی ، اکبر (1333)، نویسنده
کاربرد هندسه و تناسبات در معماری (1389) / بمانیان ، محمدرضا (1337)، نویسنده

کاربران آنلاین :8