دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : ابوالقاسم سید صدر (1335)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
999 پلان مسکونی در زمین های محدود بر اساس ضوابط و مقررات شهرداری (1389) / سید صدر ، ابوالقاسم (1335)، نویسنده
دایره المعارف معماری و شهرسازی (1380) / سید صدر ، ابوالقاسم (1335)، نویسنده
معماری فضای سبز (محوطه سازی) و محاسبات مربوط به آن (1388) / سید صدر ، ابوالقاسم (1335)، نویسنده
پلان های معماری و اصول طراحی (1390) / سید صدر ، ابوالقاسم (1335)، نویسنده

کاربران آنلاین :17