دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
دروس فنی ساختمان (3) (1388) / پرنا ، مهدی (1354)، نویسنده
روش ها و مسایل اجرایی ساختمان(ویژه رشته عمران و معماری) (1388) / خزائی ، هوشیار (1351)، نویسنده
مصالح شناسی ساختمان (1387) / کزازی ، محمد حسن، نویسنده
پیرامونی بر مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (1388) / پرنا ، مهدی (1354)، نویسنده

کاربران آنلاین :16