دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اطلس معماری (1391) / صیادی ، سیداحسان (1360)، نویسنده
شاهکارهای معماری خانه های شهری جهان (آپارتمانها-مجتمع ها) در قرن بیستم (1390) / فرنچ ، هیلاری، نویسنده
شاهکارهای معماری مسکونی جهان در قرن بیستم (1388) / دیویس ، کالین (1929- م)، نویسنده
معماری تکنولوژیک (1386) / تقدیری ، علیرضا (1359)، نویسنده

کاربران آنلاین :7