دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
110 معمار برتر روز دنیا (1394) / رتنبری ، کستر، نویسنده
اطلس معماری (1391) / صیادی ، سیداحسان (1360)، نویسنده
تحلیل آثار، اندیشه ها و دیدگاههای رنزو پیانو (1385) / پیتسی ، امیلیو (1949- م)، نویسنده
تکامل معماری و سازه ساختمان های بلند (1393) / شایانفر ، محسن علی (1339)، نویسنده
رنزو پیانو (1388) / پیتسی ، امیلیو (1949- م)، نویسنده
ضد معماری و واسازی (1393) / سالینگروس ، نیکاس انجلوس، نویسنده
طبیعت، منبع الهام (1392) / گلابچی ، محمود (1336)، نویسنده
فرانک لوید رایت (1386) / ففر ، بروس بروکس (1930- م)، نویسنده
لوکوربوزیه (1389) / کوئن ، ژان- لوئی (1949- م)، نویسنده
مبانی و مفاهیم در معماری معاصر در غرب (1384) / قبادیان ، وحید (1335)، نویسنده
معمار+ مهندس = ساختار (1390) / مارگولیوس ، ایوان، نویسنده
معماران امروز (1391) / رتنبری ، کستر، نویسنده
معماری + مهندسی = ساختار (1389) / مارگولیوس ، ایوان، نویسنده
معماری دیپلماتیک (1388) / لوفلر ، جین سی (1947- م)، نویسنده
مفاهیم پایه در معماری (1384) / وایت ، ادوارد تی، نویسنده

کاربران آنلاین :4