دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ابزارمصالح و شیوه های گوناگون ماکت سازی (1383) / کریس ، میلز، نویسنده
اصفهان مروارید ایران (1384) / بلانت ، ویلفرد (1901- م)، نویسنده
نورمن فاستر (1382) / بندتی ، آلدو، نویسنده
تاریخ معماری غرب (1385) / بانی مسعود ، امیر (1346)، نویسنده
شهرسازی شهروندگرا (1381) / تیبالدز ، فرانسیس (1922)، نویسنده
معماری با خاک (1385) / دتیر ، ژان، نویسنده
تهویه ی طبیعی (1385) / کوخ - نیلسن ، هالگر، نویسنده
گذر و درنگ (1386) / صارمی ، علی اکبر (1322)، نویسنده
دید معماری (1386) / برولین ، برنت، نویسنده
گرافیک معماری (1387) / چینگ ، فرانک (1943- م)، نویسنده
معماری مهد کودک (1386)
معماری دیپلماتیک (1388) / لوفلر ، جین سی (1947- م)، نویسنده
تحلیل آثار، اندیشه ها و دیدگاه های میس وندرو (1386) / کارتر ، پیتر (1927- م)، نویسنده
دستنامه باز ارائه معماری (86 86) / پل لازیو، نویسنده
اسکیس راندو (1387) / اولیور ، رابرت (1919- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :9