دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تکنیکهای گرافیک (1384) / بدفورد ، جان رابرت، نویسنده
خودآموز رسم فنی (1383) / پورکریم ، حسین (1353)، نویسنده
خودآموز رسم فنی (1381) / مگوایر ، دنیس، نویسنده
دستنامه باز ارائه معماری (86 86) / پل لازیو، نویسنده
رسم فنی جامع (1376) / جمالی ، حسین (1347)، نویسنده
رسم فنی عمومی (1381) / متقی پور ، احمد (1326)، نویسنده
رسم فنی و نقشه های صنعتی 1 (1387) / متقی پور ، احمد (1326)، نویسنده
رسم فنی و نقشه کشی جامع عمران (1381) / زمرشیدی ، حسین (1318)، نویسنده
رسم فنی (1380) / بوگولیوبف ، س، نویسنده
رسم فنی و پرسپکتیو در طراحی معماری (1387) / موسویان ، محمدرضا (1327)، نویسنده
نقشه کشی اجرایی سیستم های تهویه مطبوع (1388) / طباطبائی ، مجتبی (1336)، نویسنده

کاربران آنلاین :8