دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭690/263343

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بارهای وارد بر ساختمان (1385) / دفتر امور مقررات ملی ساختمان
آسانسورها و پله های برقی (1380) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
الزامات عمومی ساختمان (1392)
ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (1385) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
بارهای وارد بر ساختمان (1385) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
تاسیسات بهداشتی ساختمان (1391)
تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمان ها (1381) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
تاسیسات مکانیکی (1391)
تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع (1380) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
تشریح مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (1390) / مزرعه ، سعید (1362)، نویسنده
تشریح نکات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران (1391) / نعمتی ، سعید (1348)، نویسنده
حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (1380) / دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
راهنما و شرح مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (1391) / پرنا ، مهدی (1354)، نویسنده
راهنمای مبحث ششم (1390)

کاربران آنلاین :7