دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مهرداد رایجیان اصلی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بزه دیده شناسی حمایتی (1384) / رایجیان اصلی ، مهرداد، نویسنده
بزه دیده در فرایند کیفری (1381) / رایجیان اصلی ، مهرداد، نویسنده

کاربران آنلاین :9