دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : حمیدرضا مقسمی (1349)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
30 آزمون ذخیره و بازیابی (1385) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
درس وکنکورساختمان گسسته (1388) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
درس و کنکور unix (1383) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
درس و کنکور ذخیره و بازیابی اطلاعات (1383) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
درس و کنکور زبان تخصصی کامپیوتر (1383) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
درس و کنکور ساختمان داده ها (1388) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
درس و کنکور ساختمان داده ها (1391) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
درس و کنکور ساختمان داده ها ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر . (1385) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
درس و کنکور طراحی الگوریتم (1389) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
درس و کنکور مبانی کامپیوتر و بیسیک (1382) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
درس و کنکور ویندوز windos (1383) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
درس و کنکور پاسکال (1383) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
درس و کنکور پایگاه داده ها (1383) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
درس و کنکورسیستم عامل (1385) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
مجموعه سوالات کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر (کاردانی به کارشناسی) حل تشریحی کلیه کنکورهای کارشناسی ناپیوسته، آزاد... شامل دروس ریاضی و آمار . (1381) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده

کاربران آنلاین :8