دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
English for student's of management (1381 = م 2002) / مشفقی ، فرهاد، نویسنده
English for the students of management (1380) / راعی دهقی ، مرتضی، نویسنده
Specific English language for students of management (1382 % = 2003م) / کولوبندی ، عبدالله، نویسنده
انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت بیمه (1381) / ونوس ، داور (1326)، نویسنده
زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی) مروری بر اصول و مبانی مدیریت (1378) / ونوس ، داور، گردآورنده و مترجم
زبان تخصصی مدیریت (پیشرفته) (1384) / ونوس ، داور، نویسنده
زبان تخصصی مدیریت مروری جامع بر اصول مفاهیم و روشهای بازاریابی ?به همراه 285 تست بازاریابی? (1382) / ونوس ، داور، نویسنده
زبان خارجی (6) (1383) / علیمحمدی ، محمود (1328)، نویسنده

کاربران آنلاین :10