دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اصول، مفاهیم و کاربردهای نانوبیوتکنولوژی (1394) / شجاع الساداتی ، عباس (1337)، نویسنده
اقتصاد نانو (1388) / جعفری صمیمی ، احمد (1331)، نویسنده
نانو تکنولوژی برای مهندسین (1389) / اسدی ، سعید (1345)، نویسنده
نانوبیوتکنولوژی مفاهیم و اصول، کاربردها در پزشکی (1395)
نانوبیوتکنولوژی مولکولی (پروکاریوت ها) همراه با روش ها و لغت نامه (1388) / امتیازی ، گیتی (1334)، نویسنده
نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان (1391) / گلابچی ، محمود (1336)، نویسنده

کاربران آنلاین :9