دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمد آسوده

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
دیدگاه های 21 مدیر کارآزموده درباره چاش های مدیریت در جهان بیمه (79 79 79) / محمد آسوده، نویسنده

کاربران آنلاین :9