دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
دیدگاه های 21 مدیر کارآزموده درباره چاش های مدیریت در جهان بیمه (79 79 79) / محمد آسوده، نویسنده
سازمان ها مقدمه ای بسیار کوتاه (1394) / هچ ، مری جو، نویسنده

کاربران آنلاین :6