دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مرتضی صلواتی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
طراحی مجتمع تجاری (1389) / جاودان ، مرجان، نویسنده
طراحی مجتمع مسکونی طبیعتگرا ﴿ بازگشت به طبیعت ﴾ (1389) / صفوی پور ، زهرا، نویسنده
طراحی کتابخانه عمومی در خوانسار (1389) / صادقیان ، راضیه، نویسنده
پالیز خان دیار نون ﴿ هتل در بافت باغات شهر نجف آباد ﴾ (1389) / نادی ، محمدرضا، نویسنده

کاربران آنلاین :9