دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : امید مهدیه (1359)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ارتباطات سازمانی (1392) / مهدیه ، امید (1359)، نویسنده
تعارض سازمانی (1392) / مهدیه ، امید (1359)، نویسنده
زبان تخصصی مدیریت (1390) / مهدیه ، امید (1359)، نویسنده
فرهنگ سازمانی مفاهیم، الگوها، ابزارها (1392) / مهدیه ، امید (1359)، نویسنده

کاربران آنلاین :10