دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : زهرا قیابکلو (1344)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
مبانی فیزیک ساختمان 2(تنظیم شرایط محیطی) (1393) / قیابکلو ، زهرا (1344)، نویسنده
مبانی فیزیک ساختمان 4 (سرمایش غیر فعال) (1393) / قیابکلو ، زهرا (1344)، نویسنده
مبانی فیزیک ساختمان 5 (1392) / قیابکلو ، زهرا (1344)، نویسنده
مبانی فیزیک ساختمان 1 آکوستیک (1393) / قیابکلو ، زهرا (1344)، نویسنده

کاربران آنلاین :9