دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭690/2

   مرتب سازی    پالایش جستجو
مبانی فیزیک ساختمان 2(تنظیم شرایط محیطی) (1393) / قیابکلو ، زهرا (1344)، نویسنده
مبانی فیزیک ساختمان 3 (روشنایی الکتریکی) (1393)
مبانی فیزیک ساختمان 4 (سرمایش غیر فعال) (1393) / قیابکلو ، زهرا (1344)، نویسنده
مبانی فیزیک ساختمان 5 (1392) / قیابکلو ، زهرا (1344)، نویسنده
مبانی فیزیک ساختمان 1 آکوستیک (1393) / قیابکلو ، زهرا (1344)، نویسنده
ویژگی های کارکردی دیوارهای داخلی ساختمان های متعارف (قابلیت های عملکردی، رفتاری، ساختاری) (1388) / ریاضی ، جمشید، نویسنده

کاربران آنلاین :3