دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مجید کلباسی زاده

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
تحلیل ایمنی زمین رزونانسی در نقطه نول و مقایسه آن با سیستم زمین شبکه برق ایران (1399) / کلباسی زاده ، مجید، نویسنده بازکردن سندpayannameh_rev_9-8-99.pdf

کاربران آنلاین :2