دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اصول و طراحی پایگاه داده ها (1388) / نعمت بخش ، محمدعلی (1338)، نویسنده
شبیه سازی سیستم های پیوسته بر روی کامپیوترهای شخصی با نرم افزارهای Modeller ,Desire (1380) / قاسم آقائی ، ناصر، نویسنده
دانش مدیریت (1386) / طرقی بیدآبادی ، جعفر (1340)، نویسنده
فرهنگ اردو- فارسی (1373) / نصرالله سروش حیدر شهریار نقوی، نویسنده
چهلچراغ (بی تا) / کیوان ، مجتبی، نویسنده
کار، فشار روانی ، بیماری و امید به زندگی (1389) / فلچر ، بن، نویسنده
مقدمه ای بر مشاوره و روان درمانی (1374) / احمدی ، احمد (1310)، نویسنده
نگرش و انگیزش در یادگیری زبان دوم (1375) / ربرت سی ، گاردنر والاسای
روش همکاری با نابینایان (1368 1368 1368) / مصطفی طاهری عراقی، نویسنده
توانبخشی حرفه ای معلولین (1361 1361 1361) / گزارش دبیر کل سازمان بین المللی کار، نویسنده
مجموعه مقالات اولین سمینار بررسی مسائل جمعیتی و تنظیم خانواده (1354 1354) / محمود صرام، نویسنده
جمعیت و تنظیم خانواده (1385)
متناسب سازی مشاغل برای معلولین (1368) / استیفن گریو، نویسنده
مباحثی ازرادیو فارماسی (1368) / اسکندر علی پور، نویسنده
دموکراسی و توتالیتاریسم (بی نا) / آرون ، ریمون، نویسنده

کاربران آنلاین :7