دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: انتشارات راه دان

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (1395) / مقیمی ، سیدمحمد (1350)، نویسنده

کاربران آنلاین :4