دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اخلاق کارگزاران درحکومت اسلامی (1366) / جوادی آملی ، عبدالله (1312)، نویسنده
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (1395) / مقیمی ، سیدمحمد (1350)، نویسنده
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (1395) / رضایی زاده ، محمود (1349)، نویسنده
مدیریت اسلامی (1393) / امیری ، علی نقی (1327)، نویسنده
نگرشی بر مدیریت اسلامی (1386) / تقوی دامغانی ، رضا، نویسنده

کاربران آنلاین :9