دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

حقوق تجارت (1375) / اسکینی ، ربیعا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاسکینی ، ربیعا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭346/5507 ‭فلا526ح
عنوان :حقوق تجارت : ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته
تکرار نام مولف :مؤلف ربیعا اسکینی
ناشر:سمت : تهران
سال نشر :1375
فروست :سمت؛202 % حقوق؛14
صفحه شمار:212ص
شابک/شاپا978-964-459-202-7
یادداشتچاپ بیستم: زمستان 1394
موضوع‌ها :اصفا
ورشکستگی قوانین و مقررات ؛ قانون تجارت
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=5310
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
1963‭346/5507 ‭فلا526ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
1964‭346/5507 ‭فلا526ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
15523‭346/5507 ‭فلا526ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
15524‭346/5507 ‭فلا526ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
20086‭346/5507 ‭فلا526ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود

کاربران آنلاین :11