دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تحلیل پوششی داده ها (1392) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
مدل های کمی برای ارزیابی عملکرد سازمان ها]DEAدی . یی . آ.] (1383) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده

کاربران آنلاین :16