دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : رضوانه دهایی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
طراحی مجموعه مسکونی ﴿ با تاکید بر معماری پایدار و خودکفایی در تامین انرژی ﴾ (1390) / دهایی ، رضوانه، نویسنده

کاربران آنلاین :13