دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمد شهسواری

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
طراحی بیمارستان 96 تختخوابی (1390) / فرج زاده دهکردی ، فیروزه، نویسنده
طراحی مجموعه مسکونی ﴿ با تاکید بر معماری پایدار و خودکفایی در تامین انرژی ﴾ (1390) / دهایی ، رضوانه، نویسنده
مجموعه علمی فرهنگی فراغتی کودکان (1390) / زاهدی ، فاطمه السادات، نویسنده
مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست (1389) / صمصامی ، شیدا، نویسنده
مرکز پژوهشهای معنوی، عرفانی، اسلمی ﴿ خانه عرفان ﴾ (1390) / نخودیان اصفهانی ، سمیه، نویسنده

کاربران آنلاین :27