دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : ویشتاسب هنری

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
از تئاتر تا معماری ﴿ طراحی مجموعه هنرهای نمایشی در اصفهان ﴾ (1389) / وحدت پور ، شیما، نویسنده
خانه شعر و موسیقی مکتب اصفهان (1388) / عباس پور ، مرضیه، نویسنده
طراحی مرکز موسیقی (1389) / خاکساری ، عاطفه، نویسنده
مجموعه خوابگاهی - تفریحی دانشجویان دختر (1389) / خلیلی سامانی ، نسترن، نویسنده
مجموعه ورزشی بانوان (1388) / چراغچی ، سمانه، نویسنده
مجموعه ی فرهنگی، تفریحی خانه ی جوان اصفهان (1388) / زیودار ، نسرین، نویسنده
معماری پس از سانحه (1389) / هادی پور ، مژگان، نویسنده
معماری پس از سانحه (1389) / هادی پور ، مژگان، نویسنده
پایداری در معماری (1389) / مرادی فرد ، سارا، نویسنده
پایداری در معماری (1389) / مرادی فرد ، سارا، نویسنده

کاربران آنلاین :10