دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : علی اکبر جهانگیری

رکوردهای مرتبط با این شخص

     پالایش جستجو
طراحی دبستان دخترانه 12 کلاسه واقع در منطقه 5 اصفهان با رویکرد معماری پایدار (سبز) طبق خواسته و نیاز سازمان نوسازی مدارس استان اصفهان (1400) / زرمهر ، محبوبه، نویسنده
طراحی دهکده اکوتوریسم در (بافت روستایی اقلیم گرم و خشک منطقه شرق اصفهان)روستای قورتان با رویکرد احیای معماری و فرهنگ روستا (1400) / رمضانپور ، هدیه، نویسنده
طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد حیات حیاط (با رویکرد تعامل اجتماعی) (1399) / خاک دوست ، احمدرضا، نویسنده
طراحی مدرسه (دبیرستان) با رویکرد ایجاد حس تعلق به مکان به کمک بازخوانی معماری مدارس گذشته ایرانی(از صفویه تا دوره‌ی پهلوی) در اصفهان (1400) / مرادی فرتخونی ، بهاره، نویسنده
طراحی مدرسه ابتدایی با رویکرد انعطاف‌پذیری در شرایط بحران بهداشتی (اپیدمی) در شهر اصفهان (1400) / شعبانی ، حمیدرضا، نویسنده
طراحی مدرسه دبیرستان پسرانه بارویکرد میان افزایی (توسعه درون زا) در مدرسه ایرانشهر یزد (1399) / آبخو ، زهرا، نویسنده
بهشت کوچک (1391) / یاوریان ، لادن، نویسنده
خانه ای برای کودکان بی سرپرست﴿ 0 - 12ساله﴾ (1391) / کبیری ، آرزو، نویسنده
خانه فرهنگ و تمدن ایران (1390) / یوسفی ، مرجان، نویسنده
خانه فرهنگ و مطالعات زنان (1388) / غلامی ، نیلوفر، نویسنده
خانه ی آهنگ (1390) / نوروزی ، پرستو، نویسنده
خانه ی جوان (1390) / اعظمی ، مینا، نویسنده
دانشکده معماری واقع در شهر کرمان (1389) / رشیدی ، آزاده، نویسنده
دانشگاه (1392) / کبیری منش ، مریم، نویسنده
دهکده آرامش / حاجی باقری ، زهره، نویسنده

کاربران آنلاین :9