دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

طراحی دبستان دخترانه 12 کلاسه واقع در منطقه 5 اصفهان با رویکرد معماری پایدار (سبز) طبق خواسته و نیاز سازمان نوسازی مدارس استان اصفهان (1400) / زرمهر ، محبوبه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهزرمهر ، محبوبه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ARC ‭84 1400
عنوان :طراحی دبستان دخترانه 12 کلاسه واقع در منطقه 5 اصفهان با رویکرد معماری پایدار (سبز) طبق خواسته و نیاز سازمان نوسازی مدارس استان اصفهان
عنوان موازی :Design of a 12-class girls’ primary school located at district 5 of Isfahan city using sustainable approach (green architecture) based on the order and requirements of schools renovation organization of Isfahan province
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:ع، 165ص
شابک/شاپا23979
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: مهندسی معماری
شناسه افزوده :نقره کار ، سلمان، استاد راهنما
جهانگیری ، علی اکبر، استاد مشاور
توصیفگرهامدرسه ابتدایی  مدرسه سبز  پایداری  طراحی پایدار  معماری سبز  Elementary school  green school  sustainability  sustainable design  green architecture
چکیده :معماری پایدار مفهومی است که با هدف محافظت از محیط زیست در برابر معماری مطرح می‌شود. جهان امروز افزایش روز افزون جمعیت، از جمله عواملی است که جوامع امروزی را به سمت حمایت از انرژی‌های پاک، پایدار و تجدیدپذیر سوق می‌دهد. از دیدگاه آموزشی پایدار، بسیاری از محققان و سازمان‌ها سعی در یافتن ارتباط بین آموزش محیط زیست به کودکان را داشته‌اند. در وضعیت کنونی توجه اصلی در طراحی مدارس تنها به امر کارکرد متعارف و مکانیکی آموزش معطوف بوده و مدرسه به مثابه موسسه خدمات آموزشی دیده شده است. بر این اساس بسترسازی بهینه با هدف ارتقای بهره‌بری و کیفیت‌گرایی مبتنی بر مدیریت بهینه مواد و منابع با بهره‌مندی مطلوب از محیط زیست، موجبات شکل‌گیری«الگوی مدیریت سبز»در کشور شده است. هدف از این پژوهش، اصول و الگوهای طراحی مدرسه پایدار بر اساس آئین‌نامه هفت‌چین می‌باشد. روش تحقیق این پژوهش با توجه به طیف وسیع مطالعه در مبانی نظری و چهارچوب نظری از روش توصیفی تحلیلی، گردآوری اطلاعات از روش میدانی برای مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری در پرسشنامه، دانشآموزان و کارمندان اداری اعم از معلمان، مدیران و کارکنان بوده و نمونه گیری به صورت تصادفی انتخاب شده. لازم به ذکر است که دانشآموزان نه تنها از طریق پرسشنامه که توسط والدین تکمیل شد، بلکه با کشیدن نقاش ی، مدرسه مورد علاقه خود را در این قسمت به تصویر کشیدند.و در بدنه پژوهش از روش تحلیلی و مقایسه‌ای استفاده شده است. که با تحلیل داده‌ها (هفت جلد دستورالعمل مدیریت سبز مدارس(هفت چین)) به روش تحلیل محتوا، و ارائه اصول و الگوهایی برای پاسخ به سوال، چگونه یک مدرسه پایدار براساس توصیه‌های هفت‌چین طراحی کنیم؟، برای نمونه موردی یک دبستان در اصفهان نشان داده شده است. که کاربرد آن برای اقلیم گرم و خشک(اصفهان) می‌باشد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=13177
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23979‭ARC ‭84 1400 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :4