دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمدجعفر جعفری لنگرودی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
حقوق اسلام (1358) / جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، نویسنده
حقوق اموال (1380) / جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، نویسنده
حقوق ثبت (1382) / جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، نویسنده
دائره المعارف علوم اسلامی قضائی (1359) / جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، نویسنده

کاربران آنلاین :13