دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : خلیل قبله ای خویی (1304)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ارث (1381) / قبله ای خویی ، خلیل (1304)، نویسنده
آیات الاحکام ?حقوق مدنی و جزایی? (1387) / قبله ای خویی ، خلیل (1304)، نویسنده
علم اصول در فقه و قوانین موضوعه (1387) / قبله ای خویی ، خلیل (1304)، نویسنده
مسائل مستحدثه (1387) / قبله ای خویی ، خلیل (1304)، نویسنده

کاربران آنلاین :27