دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : طهماسب محتشم دولتشاهی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
تست اقتصاد کلان، مسایل اقتصاد کلان (1374) / محتشم دولتشاهی ، طهماسب، نویسنده
مبانی علم اقتصاد (1370) / محتشم دولتشاهی ، طهماسب، نویسنده
مسائل اقتصاد خرد (1372) / محتشم دولتشاهی ، طهماسب، نویسنده
نظریه ها وسیاست ها در اقتصاد کلان (بی سا) / محتشم دولتشاهی ، طهماسب، نویسنده

کاربران آنلاین :9