دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مجموعه سیاست های کلی نظام مشتمل بر (1392)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :‭955/084 ‭فلا966م
عنوان :مجموعه سیاست های کلی نظام مشتمل بر : سیاست های کلی نظام مصوب مقام معظم رهبری.
تکرار نام مولف :معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
ویرایش :ویراست 2
ناشر:ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار : تهران
سال نشر :1392
عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
صفحه شمار:119 ص
شابک/شاپا978-6-00-674755-2
یادداشتچاپ دوم
موضوع‌ها :اصفا
ایران سیاست و حکومت - 1358 ؛ ایران سیاست اجتماعی - قوانین و مقررات ؛ ایران سیاست اقتصادی - قوانین و مقررات
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=12127
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
21542‭955/084 ‭فلا966م کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود

کاربران آنلاین :3