دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری مشتمل بر قوانین و مقررات مرتبط با دیوان عدالت اداری. (1396)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :‭347/5503 ‭فلا966م
عنوان :مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری مشتمل بر قوانین و مقررات مرتبط با دیوان عدالت اداری.
تکرار نام مولف :تهیه و تنظیم امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، تدوین و تنقیح: فاطمه منتصر اسدی، فاطمه شمیری، زیرنظر مهدی مهدی زاده، سید رحمان سلامت
ناشر:ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار : تهران
سال نشر :1396
عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
صفحه شمار:192 ص
شابک/شاپا978-6-00-880403-1
یادداشتچاپ چهارم
موضوع‌ها :اصفا
دیوان عدالت اداری قوانین و رویه ها ؛ آیین دادرسی اداری ایران
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=12136
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
21554‭347/5503 ‭فلا966م کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود

کاربران آنلاین :4