دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مجموعه قانون معادن و آیین نامه های مربوط مشتمل بر (1392)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :‭346/5504685 ‭فلا966م
عنوان :مجموعه قانون معادن و آیین نامه های مربوط مشتمل بر : قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات و الحاقات.
تکرار نام مولف :تهیه و تنظیم امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
ناشر:ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار : تهران
سال نشر :1392
عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
صفحه شمار:136ص
شابک/شاپا978-6-00-674767-5
موضوع‌ها :اصفا
معدن و ذخایر معدنی قوانین و مقررات - ایران
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=12138
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
21556‭346/5504685 ‭فلا966م کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود

کاربران آنلاین :3