دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مفهوم قوانین موجد حق در ابطال رای داوری سازمانی و موردی (1400) / غلامیان دهکردی ، زهره، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهغلامیان دهکردی ، زهره، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW P ‭115 1400
عنوان :مفهوم قوانین موجد حق در ابطال رای داوری سازمانی و موردی
عنوان موازی :The conceptof laws giving the right to annul the dicision of organizational and case arbitration
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:ل، 144ص
شابک/شاپا24352
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی
شناسه افزوده :عبدالصمدی ، راضیه، استاد راهنما
کاوه ، سعید، استاد مشاور
توصیفگرهاقوانین موجد حق  داوری  نظم عمومی  ابطال رأی  Laws That Create Rights  Arbitration  Public Order  Annulment Of Votes
چکیده :مبنای رسیدگی داور، قرارداد داوری است، داور باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نماید . چنانچه رای داوری مخالف با قوانین موجد حق و موارد مصرحه در ماده 489 قانون آیین دادرسی باشد، باطل و فاقد قابلیت اجرایی است. داوری علاوه بر موجه بودن و با استدلال بودن نبایست مخالف با قوانین موجد حق باشد تا ارزش و اعتبار حمایت قانونی جهت اجراء را داشته باشند و در صورت فقدان این عنصر مهم رای داور دارای خصیصه اجراء نبوده و قابل ابطال در مراجع ذی صلاح قضایی است. باتوجه به اختیارات داور و حقوق طرفین اختلاف و مخالف نبودن رأی داور با قوانین موجد حق این سوالات مطرح می گردد که شیوه نامه و آیین نامه یک سازمان داوری که منتخب طرفین در امر داوری است، چگونه به منزله ی قوانین موجد حق می باشند؟ به چه دلیلی مغایرت رای داور با اصول مسلم حقوقی موجب ابطال رای داور می شود؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که منظور اخص از قوانین موجد حق ،یعنی مصوبات قوه مقننه را شامل شود. وانواع مصوبات دیگر را خارج از این عنوان تلقی کرد. همچنین بدلیل اینکه اهمیت اصول مسلم حقوقی تا حدی است که برخی قوانین بر مبنای آنها تدوین می شود لذا مغایرت رای داور با اصول حقوقی موجب ابطال رای داور می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است به ابعاد مختلف تعارض رای داور موردی و سازمای با قوانین موجد حق پرداخته شده است
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=13427
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
24352‭LAW P ‭115 1400 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :17