دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

عنوان قراردادی Iran. Laws, etc

مدارک موجود با این عنوان قراردادی

   مرتب سازی    پالایش جستجو
مختصر حقوق مدنی: (مشتمل بر نکات آزمون‌های وکالت، قضاوت و کارشناسی ارشد) (1396) / عابدی ، محمد (1353 -)، نویسنده
آیین دادرسی مدنی:1 دعاوی و صلاحیت‌ها(با تجدید نظر و اصلاحات کلی) (1396) / ابهری ، حمید (1350 -)، نویسنده
جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص (1396) / الهی‌منش ، محمدرضا (1346 -)، نویسنده
بررسی دادرسی الکترونیکی در نظام کیفری ایران (1396) / زاده‌حسین علیائی ، زهرا (1371 -)، نویسنده
کمیسیون‌های شهرداری : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری... (1396) / محمدی ، امید (1365 -)، نویسنده
حقوق اداری (1) (1400) / آقایی‌طوق ، مسلم (1361 -)، نویسنده

کاربران آنلاین :9