دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اسلام و حقوق کودک (1377) / بهشتی ، احمد (1314)، نویسنده
حقوق کیفری اطفال دراسناد سازمان ملل متحد (1380) / عباچی ، مریم (1353)، نویسنده
عدالت کیفری کودکان و نوجوانان (مجموعه مقالات) (1390) / مهرا ، نسرین (1338)، نویسنده
کنوانسیون حقوق کودک و بهره برداری از آن در حقوق داخلی ایران (1383) / مصفا ، نسرین (1333)، نویسنده

کاربران آنلاین :8