دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : سپیده کرباسی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بررسی ژنهای مقاومت به آنتی بیوتیک کولیستین وسفتازیدیم درسویه های باکتری سودوموناس آئروژینوزا (1401) / کرباسی ، سپیده، نویسنده

کاربران آنلاین :9