دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : صابر پورعجم

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ارتباط تکنولوژی با ارتکاب جرائم ثبتی، چالش ها و راهکارها (1387 - 1389) / براتی حسین آبادی ، زهرا، نویسنده

کاربران آنلاین :17