دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : عبدالرضا پورهمایون

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
آرامگاه سهراب سپهری (1391) / اعتصامی ، الهام السادات، نویسنده
ایستگاه نجوم در کویر اصفهان (1391) / اسلامی ، مهرداد، نویسنده
بیمارستان 96 تختخوابی عمومی - آموزشی (1389) / میرزایی ، فاطمه، نویسنده
خانه سالمندان (1390) / هارونی ، رقیه، نویسنده
خانه موسیقی (1390) / علی یاری ، مریم، نویسنده
سفارت ایران در ایتالیا (1391) / شادپور ، مریم، نویسنده
صمیمانه برای کودک (1390) / جزغانی ، مریم، نویسنده
طراحی باغ موزه آب (1389) / مصطفائی ، فرشته، نویسنده
طراحی برج مسکونی با گرایش سبز (1391) / یزدان شناس ، زهرا، نویسنده
طراحی مجموعه شهری 25 هکتاری (1390) / کندی کاشی ، زکیه، نویسنده
طراحی هتل بر اساس اصول معماری سبز (1389) / خواجه ، بهاره، نویسنده
طراحی پایانه مسافربری برون شهری (1391) / روشنایی ، پریسا، نویسنده
مجتمع آموزشی سماء واحد خوراسگان ﴿آموزشگاه دخترانه ﴾ (1390) / اسمعیلانی ، محمد، نویسنده
مجموعه فرهنگی - تفریحی جوانان (1390) / کرمی ، مجید، نویسنده
مجموعه ی فرهنگی - تفریحی ساحل بوشهر (1389) / کیانی ، رویا، نویسنده

کاربران آنلاین :8