دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مرتضی اطرج

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
نقد و بررسی دادرسی در دادگاه های کیفری استان (1389) / اطرج ، مرتضی، نویسنده

کاربران آنلاین :10