دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: دانش نگار

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
مهندسی نرم افزار (1386) / پرسمن ، روگراس، نویسنده
تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران مشتمل بر آرای وحدت رویه (1380) / نوکنده ای ، عزیز، نویسنده
موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوان عالی کشور (1380) / بازگیر ، یدالله (1333)، نویسنده
حقوق ثبت (1382) / احمدعلی حمیتی واقف، نویسنده
کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا در آرای دیوان عالی کشور (1381) / بازگیر ، یدالله (1333)، نویسنده
روش های محاسبات عددی (1383) / وحیدی ، جواد (1348)، نویسنده
تشریح کامل مسائل فیزیک دیوید هالیدی ، رابرت رزنیک ، کنت اس . کرین (1388) / ثانوی خشنود ، داود (1354)، نویسنده
استاتیک (1390) / فردیناند ، بی یر (1915- 2003)، نویسنده
فیزیک (1382) / هالیدی ، دیوید (1916- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :8