دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تخلفات و جرایم وکلای دادگستری (1387 - 1389) / سجادیان ، محمد مهدی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسجادیان ، محمد مهدی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAWC ‭7 1389
عنوان :تخلفات و جرایم وکلای دادگستری
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1387 - 1389
صفحه شمار:143ص
شابک/شاپا22260
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی
شناسه افزوده :شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما
مالمیر ، محمود، استاد مشاور
توصیفگرهاتخلف  جرم  وکیل دادگستری  بررسی جرایم و تخلفات وکلای دادگستری
چکیده :باگذشت زمان و گسترش قوانین مدنی و کیفری و پیچیده تر شدن آیین دادرسی نیاز به وکیل افزایش یافته و حق برخورداری از خدمات وکلای دادگستری مورد حمایت های قانونی دقیق تری در سراسر جهان قرار گرفته است. وکالت از جمله استثنایی ترین مشاغل آزاد است.که به شدت تحت کنترل نهادهای نظارتی و انتظامی قرار گرفته است. بحث از جرائم و تخلفات وکلای دادگستری و مسائل پیرامون آن از یک سو حافظ حقوق شغل شریف وکالت بوده و از دیگر سو موکلین را به حقوق قراردادی ناشی از عقد وکالت آشنا خواهد ساخت
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=116
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
22260‭LAW C ‭7 1389 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :5