دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مجموعه قانون شهرداری (1396)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :‭342/5509 ‭فلا966م
عنوان :مجموعه قانون شهرداری : مشتمل بر قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
تکرار نام مولف :معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
ویرایش :ویراست 2
ناشر:ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار : تهران
سال نشر :1396
عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
صفحه شمار:119ص
شابک/شاپا978-6-00-880414-7
یادداشتچاپ سوم
موضوع‌ها :اصفا
شهرداری قوانین و مقررات - ایران
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=12140
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
21558‭342/5509 ‭فلا966م کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود

کاربران آنلاین :2