دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

وضعیت حقوقی پیک و کیسه دیپلماتیک در حقوق بین الملل ایران (1387 - 1389) / قریشی ، امیر همایون، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقریشی ، امیر همایون، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW I ‭4 1389
عنوان :وضعیت حقوقی پیک و کیسه دیپلماتیک در حقوق بین الملل ایران
ناشر:موسسه آموزش عالی شهد اشرفی اصفهانی : بی نا
سال نشر :1387 - 1389
صفحه شمار:109ص
شابک/شاپا22429
یادداشتواژه نامه
پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل
شناسه افزوده :توسلی نائینی ، منوچهر، استاد راهنما
هاشمی ، محمد، استاد مشاور
توصیفگرهاپیک  کیسه دیپلماتیک  حقوق دیپلماتیک  کشور فرستنده  کشور پذیرنده
چکیده :استفاده از پیک به عنوان یکی از روش های برقراری ارتباط دیپلماتیک و برای فرستادن مکاتبات و اسناد دارای ماهیت دیپلماتیک و کیسه دیپلماتیک از دیرباز در بین کشور ها مرسوم بوده است.این روش ها در کنوانسیون های چهارگانه حقوق دیپلماتیک به صورت مدون در آمدند و مصونیت ارتباطات دیپلماتیک مورد تاکید تمام کشور ها از جمله ایران قرار گرفته . لیکن در این کنوانسیون ها در مورد وضعیت حقوقی پیک و کیسه های دیپلماتیک و به عبارت دقیق تر به حمایت حقوقی از کیسه های دیپلماتیک که همراه پیک نیستند را از سال 1976 آغاز و در سال1989 پس از 14 سال پیش نویس طرح مربوط به پیک و کیسه دیپلماتیک باعنوان طرح کنوانسیون راجع به وضعیت پیک دیپلماتیک و کیسه دیپلماتیک که همراه پیک دیپلماتیک نباشند راآماده کرد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=159
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
22429‭LAW I ‭4 1389 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :19