دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اصول ده گانه مدیریت ریسک (1391) / جینز ، جکلین، نویسنده
اصول مدیریت ریسک و بیمه (1392) / رجدا % Rejda ، جورج ای. % , , George E (1931- م)، نویسنده
اقتصاد ومدیریت ریسک (1387) / قاسمی ، عبدالرسول (1353)، نویسنده
بازدید اولیه در بیمه های آتش سوزی (1387) / کاکس ، ج.هانتر، نویسنده
تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی (مقدماتی) (1395) / تسای ، روی اس (1951- م)، نویسنده
روان شناسی ریسک (1391) / کیو ، آری (1933- م)، نویسنده
فرهنگ ریسک جنبه انسانی مدیریت ریسک (مدیریت منابع انسانی پیشرفته) (1395) / قلی پور ، آرین (1352)، نویسنده
مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک (1384) / هال ، جان (1946- م)، نویسنده
مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک (1393) / راعی ، رضا (1345)، نویسنده
مبانی نظری و عملی بیمه (1383) / اوترویل ، ژان فرانسوا، نویسنده
مبانی نظری و عملی بیمه (1387) / اوترویل ، ژان فراسنوا، نویسنده
مدل بلوغ ریسک پروژه (1393) / هاپکینسن ، مارتین، نویسنده
مدیریت ریسک اعتباری در بحران مالی و پس از آن (1394) / ساندرز ، آنتونی (1949- م)، نویسنده
مدیریت ریسک (1384) / سترگ دره شوری ، مجید، نویسنده
مدیریت ریسک و تامین مالی (1391) / پانتر ، آلن، نویسنده

کاربران آنلاین :16