دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اخلاق کارگزاران درحکومت اسلامی (1366) / جوادی آملی ، عبدالله (1312)، نویسنده
دیدگاه های 21 مدیر کارآزموده درباره چاش های مدیریت در جهان بیمه (79 79 79) / محمد آسوده، نویسنده
هوشمندی مدیران مزیت رقابتی هزاره سوم با تاکید بر هوش فرهنگی، اخلاقی، عاطفی (1390) / آقایی ، مریم (1356)، نویسنده

کاربران آنلاین :9