دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : سمیرا شیرازی تهرانی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بررسی تأثیر رهبری متواضعانه بر عملکرد سازمان: نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی، امنیت روانی، رفتار کاری نوآورانه و خلاقیت کارکنان در شرکت بیمه ایران (1401) / شیرازی تهرانی ، سمیرا، نویسنده

کاربران آنلاین :8